Descripció

 

 

 

Els sistemes de visió artificial basats en triangulació 3D s’utilitzen en una amplia gamma d’indústries des de l’ automoció i l’electrònica fins a les fàbriques de fusta. L’objectiu d’aquesta tecnologia és fer una reconstrucció 3D de l’objecte d’anàlisi per comprovar o mesurar diferents funcions. Per exemple, per comprovar el diàmetre d’un forat determinat, les dimensions d’una determinada peça o detectar defectes en una superfície, com ara esgarrapades o excés de material.

 

 

 

 

Plataforma lineal estable amb una unitat de control, càmera ajustable i posicionament làser.

 

 

Sistema de triangulación

 

En els sistemes de triangulació basats en làsers, una banda de llum projectada sobre una superfície tridimensional produeix una línia d’il·luminació que apareixerà distorsionada des d’una perspectiva d’observació diferent de la del projector. L’anàlisi de la forma d’aquestes imatges de línia es pot utilitzar per aconseguir una reconstrucció geomètrica precisa de la forma superficial de l’objecte.

 

Sistema de triangulación

 

En els sistemes de triangulació basats en làsers, una banda de llum projectada sobre una superfície tridimensional produeix una línia d’il·luminació que apareixerà distorsionada des d’una perspectiva d’observació diferent de la del projector. L’anàlisi de la forma d’aquestes imatges de línia es pot utilitzar per aconseguir una reconstrucció geomètrica precisa de la forma superficial de l’objecte.

 

 

 

Components

 

 

 

Els sistemes de visió artificial basats en triangulació 3D s’utilitzen en una amplia gamma d’indústries des de l’ automoció i l’electrònica fins a les fàbriques de fusta. L’objectiu d’aquesta tecnologia és fer una reconstrucció 3D de l’objecte d’anàlisi per comprovar o mesurar diferents funcions. Per exemple, per comprovar el diàmetre d’un forat determinat, les dimensions d’una determinada peça o detectar defectes en una superfície, com ara esgarrapades o excés de material.

 

 

 

CÀMERES

Càmeres d’alta velocitat i alta precisió per a la triangulació 3D

 

 

 

 

LÀSERS

Làsers no gaussians industrials amb el gruix i el color idoni per mesurar adequadament l’objectiu

 

 

 

 

 KIT 3D

Plataforma lineal estable amb una unitat de control, càmera ajustable i posicionament làser

 

 

 

 

SOFTWARE

Software  capaç de proporcionar la informació  3D de l’objecte analitzat.

 

 

 

 

En resum, SOLPI pot proporcionar els següents elements per a la Triangulació 3D:

 

 

 

  • Components per la visió, com ara càmeres i òptiques.
  • Components mecànics, com ara cinta transportadora i estructura per muntar tots els components de la visió.
  • Software per generar perfils 3D i mapes de rang.
  • Serveis d’assessorament i formació.

 

 

Ejemplo

 

En esta imagen se puede ver el proceso de reconstrucción 3D aplicado a un blíster de píldoras:

Se puede ver claramente como varios de los encapsulados están dañados y, por lo tanto, este blíster debe rechazarse.

 

Ejemplo

 

En esta imagen se puede ver el proceso de reconstrucción 3D aplicado a un blíster de píldoras:

Se puede ver claramente como varios de los encapsulados están dañados y, por lo tanto, este blíster debe rechazarse.