Descripció

 

 

HyperSpectral Imaging (HSI) és una tecnologia d’imatges i espectroscòpia emergent que genera un mapa espacial de variacions espectrals de l’objecte capturat. Mesura la intensitat de la llum reflectida de la superfície de la mostra en longituds d’ona ben definides.

Els avantatges d’HSI inclouen:

 • Tècnica no invasiva ni destructiva.
 • Informació espacial i espectral simultània.
 • Tecnologia ràpida capaç de generar una gran quantitat d’informació d’alt valor.

Els enginyers construeixen sensors hiperspectrals i sistemes de processament amb aquesta tecnologia per a aplicacions com astronomia, agricultura, imatge biomèdica, geociències, física i vigilància.

 

 

HyperSpectral Imaging (HSI) és una tecnologia complexa i requereix d’un coneixement sòlid de la configuració del sistema per capturar imatges de qualitat. SOLPI pot oferir la seva experiència en el camp i ajudar a altres empreses en el desenvolupament d’aplicacions hiperespectrals d’última generació.

HSI, com qualsevol tecnologia emergent, no té moltes eines de suport per ajudar als nous usuaris. No és fàcil obtenir dades hiperespectrals estandarditzades del sensor de la càmera. Per facilitar el procés, SOLPI ha desenvolupat l’ HyperSpectral SDK.

HyperSpectral SDK treballa amb dues branques de sensors hiperespectrals, l’escàner d’escombra i el de sensor amb mosaic. El primer escaneja l’objecte d’interès realitzant l’anomenat escanejat de línia, mentre que el de tipus mosaic genera una imatge hiperespectral en una sola captura, permetent velocitats mes elevades

 

Hyperspectral System

SOLPI offers support in the design of the hyperspectral system configuration. We can provide:

 • The hyperspectral camera that meets the application requirements.
 • Test benches: versatile structures to place the camera using different angles and distances from the scanning object.
 • High precision conveyor belts to scan the targets.
 • Custom lighting setups well defined for the wavelengths of interest.
 • The suitable lens and bandpass filters for the selected hyperspectral camera and application.
 • The most suitable software tools to develop the application efficiently.
 • Reference targets for calibration of the hyperspectral system.

Hyperspectral System

SOLPI offers the possibility to perform feasibility studies to newcomers in hyperspectral imaging:

 

 • Select the spectral bands of interest.
 • Choose the lighting configuration for your application.
 • Help the user in the calibration of the hyperspectral system.
 • Offer support in the design of the hyperspectral application.
 • Help to develop the better model to sort or analyze the hyperspectral data.

Components

 

SOLPI pot proporcionar els següents elements per a la imatge hiperespectral

 

 

CÀMARES

Components per a la visió, com càmeres, filtres i òptiques.

 

 

IL·LUMINACIÓ

Il·luminacions personalitzades segons les necessitats del projecte a realitzar.

 

 

KIT D’INICIACIÓ

Us podem oferir una plataforma estàtica o una deslliçant que permetenr capturar i analitzar fàcilment el vostre objecte d’estudi.

 

HSI SDK

Software to generate the hyperspectral images.

 

Aplicacions

 

 

La imatge hiperespectral s’utilitza en una gran varietat d’aplicacions i s’està ampliant dia rere dia el seu us.

 

 • Teledetecció: La teledetecció mitjançant drons o vehicles aeris no tripulats (UAV) amb objectius agrícoles és un tema candent sobre imatges hiperspectrals.
 • Inspecció espectral: Aquesta tècnica es pot utilitzar per distingir i reconèixer materials, per millorar la visibilitat de les característiques no perceptibles o obscures, detectar signes de degradació i estudiar l’efecte de les condicions ambientals sobre l’objecte d’interès.
 • Sistemes de classificació: Sistemes de classificació basats en mètodes òptics e inspecció de longituds d’ona apropiades amb els quals es te el potencial de detectar ràpidament i eliminar físicament els productes no desitjats.
 • Control de la qualitat dels aliments:  L’ inspecció hiperespectral dels aliments és una tècnica ràpida i no destructiva. La mesura de la signatura espectral permet l’etiquetatge dels productes alimentaris respecte a la presència de components al·lèrgics o no desitjats.

 

Exemple

 

Aquesta imatge mostra el hipercub d’una pera escanejada. Aquí podeu observar les diferents respostes espectrals entre les bandes incloses en el sensor hiperespectral.

 

Exemple

 

Aquesta imatge d’una mandarina mostra com amb l’imatge hiperespectral es pot  observar els danys en la fruita.